logo6

I forbindelse med nedlæggelsen af en række Københavnske kirker, oprettede Musisk Center Danmark i 2014 et udvalg, der skulle undersøge mulighederne for at oprette en amatørkoncertkirke i København primært rettet mod de klassiske kor og orkestre.

Udvalget bestod ved arbejdets afslutning i 2015 af Agnete Andersson, Ulrik Hedegaard, Torben H. S. Svendsen og Louise Ømann med Susan Fazakerley som sekretær.

klassisk850

Efter mange overvejelser og undersøgelser, heriblandt en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmerne i DAM – Dansk Amatør Musik, nåede udvalget frem til, at det mest hensigtsmæssige ville være at udarbejde en digital oversigt over velegnede og økonomisk rimelige lokaler i København.

Herværende oversigt indeholder derfor beskrivelser af 6 spillesteder i København, der efter udvalgets skøn er både velegnede til koncerter med klassiske kor og orkestre, og som ligger indenfor undersøgelsens økonomiske ønsker. En opgave der ikke altid har været lige nem, da den afspejlede et behov for primært billige koncertsteder.

De 6 spillesteder har til huse i to kulturhuse, et konferencecenter, en kirke, en sportshal og et tidligere kapel, men vil alle, efter udvalgets mening, kunne fungerer som koncertsteder både logistisk, publikumsmæssigt og i forhold til f.eks. opbevaring af instrumentkasser, solistomklædning m.m.

De 6 steder er BIBLIOTEKET på Rentemestervej, Dansekapellet, Kulturstationen i Vanløse, Københavns Kulturcenter, Nordvestkirken og Østerbrohuset. De priser, der er opgivet, var aktuelle pr. 1. august 2015, men vil løbende ændre sig og bør derfor altid undersøges nærmere.

Vi håber I vil drage nytte af oversigten.