logo6

Foreningen Musisk Center Danmark stiftet i 1997 med henblik på at skabe amatørmusiklivets eget
stævne- og kursuscenter. I 2000 lykkedes det med støtte fra stat, amt, kommune og private fonde at
etablere  Musisk Center Askov.  

Kor72 stævnekor i Foredragssalen